จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องนับเม็ดยาลงกระปุก

  • รหัสเครื่องมือ : 91901000-080880-59100011
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนับเม็ดยาลงกระปุก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Tabletop Tablet & Capsule Counter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 23:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ