จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง

  • รหัสเครื่องมือ : 91901000-080880-6110002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Mini-Automatic Blister Packing Machine
  • ยี่ห้อ : Toptech Products and Service
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ