จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้อบรมร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : 1
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบรมร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot air oven
  • ยี่ห้อ : No brand
  • รุ่น : No mode
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ