จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

หม้อต้มยาสมุนไพร

  • รหัสเครื่องมือ : 001-55-07-006
  • ชื่อเครื่องมือ : หม้อต้มยาสมุนไพร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : HERBAL BOILING TANK
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ