จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องล้างทำความสะอาดผลไม้

  • รหัสเครื่องมือ : Washer
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องล้างทำความสะอาดผลไม้
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Washer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ