จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบดตัวอย่าง

  • รหัสเครื่องมือ : 58E0200495
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดตัวอย่าง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cyclotec Sample Mill
  • ยี่ห้อ : Foss
  • รุ่น : CT193
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ