จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

  • รหัสเครื่องมือ : 60E0200263
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Power Quality Analyzer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ