จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0017
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption
  • ยี่ห้อ : Spectrometer
  • รุ่น : Aanalyst 700
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ