จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดปริมาณความเป็นกรดด่าง

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0014
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณความเป็นกรดด่าง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : PH meter
  • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
  • รุ่น : Seven Multi s-47
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ