แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้อบลมร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : 87-2 (2)
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven