แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องผสมสาร

  • รหัสเครื่องมือ : 87-5 (2)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมสาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vortex mixer