แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

  • รหัสเครื่องมือ : RE-02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Rotary Evaporator