แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง

  • รหัสเครื่องมือ : ุไม่ระบุ
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง