แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดแรงดึง

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-7
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดแรงดึง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Tensile tester