แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดจุดวาบไฟ

  • รหัสเครื่องมือ : 600200601000042
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดจุดวาบไฟ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Flash Point Tester