แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง

  • รหัสเครื่องมือ : 61-0489-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Ultrasonic Processor