แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ

  • รหัสเครื่องมือ : 61-0308-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Lionheart FX Automated Microscope