แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-2
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Critical Point Dryer