แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 025
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ