แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 027
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stainless- steel vacuum packaging machine