แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500

  • รหัสเครื่องมือ : RF002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Sealer Machine Model DZ-500