แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-002-09/58/00002-3020000-320400
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ