แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-001-17/42/002-320000-01117
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย