แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้อบสูญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-001-16/54/004-3020000-1123
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบสูญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ตู้อบสูญญากาศ