แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบความกร่อน

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความกร่อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Friabilator