แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องบรรจุแคปซูล ขนาด 300 เม็ด

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-PLP-001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุแคปซูล ขนาด 300 เม็ด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Capsule Filling Machine