แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB07
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Air Blast Machine