แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบแรงบิดหมุนในการใส่สกรู

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB03
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบแรงบิดหมุนในการใส่สกรู
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Tensile Testing Machine