แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องหลอมโลหะแบบสุญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB12
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหลอมโลหะแบบสุญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Arc-Melting Furnace