แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องผลิตอากาศอัดแบบปราศจากความชื้นและน้ำมัน

  • รหัสเครื่องมือ : NMR-SF2 FF
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตอากาศอัดแบบปราศจากความชื้นและน้ำมัน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Oil-Free Air Scroll Compressor