แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องมือทดสอบการลอยตัวของยางมะตอยในน้ำชนิดหาคราบเหนียวของยาง Float Test Apparatus

  • รหัสเครื่องมือ : ก่อสร้าง/-CT/A4
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือทดสอบการลอยตัวของยางมะตอยในน้ำชนิดหาคราบเหนียวของยาง Float Test Apparatus
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Float Test Apparatus