แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องมือทดสอบการอ่อนตัวของยางมะตอย แบบใช้ในห้องปฏิบัติการ Softening Point Apparatus

  • รหัสเครื่องมือ : ก่อสร้าง/-CT/A6
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือทดสอบการอ่อนตัวของยางมะตอย แบบใช้ในห้องปฏิบัติการ Softening Point Apparatus
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Softening Point Apparatus