แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องมือทดสอบความเหนียวของยางมะตอยแบบใช้ในห้องปฏิบัติการ Penetration of Bituminous Material Test Set

  • รหัสเครื่องมือ : ก่อสร้าง/-CT/A7
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือทดสอบความเหนียวของยางมะตอยแบบใช้ในห้องปฏิบัติการ Penetration of Bituminous Material Test Set
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Penetration of Bituminous Material Test Set