แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องชั่งไฟฟ้า 30 kg

  • รหัสเครื่องมือ : โยธา/ผปย. 2537 3725-65102-1
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งไฟฟ้า 30 kg
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Weighing-machines