แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

แวคคั่มปั้ม

  • รหัสเครื่องมือ : โยธา/ผปย. 2537 3725-38305-1
  • ชื่อเครื่องมือ : แวคคั่มปั้ม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum pump