แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องผสมแนวนอน

  • รหัสเครื่องมือ : วส.3725-002-001/1/59(อินทรีย์)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมแนวนอน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Horizontal mixer