แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบสเปย์น้ำภายใต้ความดัน

  • รหัสเครื่องมือ : 57A0200017
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบสเปย์น้ำภายใต้ความดัน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Overpressure Water Spray Retort