แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดสี

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU48-12.00-0002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดสี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Color meter