รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภาพชั้น 1 ชนิด Deionized water (DI Water)

 • รหัสเครื่องมือ : DIW-001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภาพชั้น 1 ชนิด Deionized water (DI Water)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : DI (Deionization) water system
 • ยี่ห้อ : ELGA
 • รุ่น : Option-S 7
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2545
 • มูลค่าเครื่องมือ : 290,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 7.5 Litre / hour
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-03-11 13:12:25

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-03-11 13:17:30