รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความหนืด

 • รหัสเครื่องมือ : 53.610.02.039.001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความหนืด
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Viscometer
 • ยี่ห้อ : Brookfield
 • รุ่น : RVDV-I-PRIME
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วัดความหนืดของสาร
 • บริษัทที่จำหน่าย : ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 13:44:58

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 10:01:28