รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบลมร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 7310-015-078
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven
 • ยี่ห้อ : Memmert
 • รุ่น : UNE600
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 110,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่ออบตัวอย่างให้แห้งหรือให้ความชื้นที่มีอยู่ในตัวอย่างออกไป
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25401

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 13:59:17

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 09:56:30