รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 6670-005-228
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter and Conductivity
 • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
 • รุ่น : May-47
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 85,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วัดค่าความเป็นกรด-ด่างและการนำไฟฟ้า
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 14:15:06

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 10:03:12