รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมความชื้น

 • รหัสเครื่องมือ : 53.610.02.014.002
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมความชื้น
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cooling Chamber
 • ยี่ห้อ : Haier
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้จัดเก็บตัวอย่างในสภาวะที่ต้องการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 14:56:59

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 09:52:36