รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 2 ตา

 • รหัสเครื่องมือ : 7730-006-1323
 • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 2 ตา
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stereo Microscope
 • ยี่ห้อ : OLYMPUS
 • รุ่น : SZ2-ILST
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 181,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ส่องขยายวัตถุที่มีอนุภาคเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้งจก.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-07 10:09:52

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:14:24