รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

อ่างควบคุมอุณหภูมิ

 • รหัสเครื่องมือ : 7310-015-140
 • ชื่อเครื่องมือ : อ่างควบคุมอุณหภูมิ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water bath
 • ยี่ห้อ : Memmert
 • รุ่น : WNB29
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 205,610.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ใช้หลักการทำความร้อนจากการต้มน้ำจนเป็นไอเพื่อระเหยสารที่ต้องการ และสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้ตั้งแต่ 0 ºC ถึง 100 ºC
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จก.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-07 10:20:58

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 11:24:28