รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง

 • รหัสเครื่องมือ : 6670-004-371
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analytical Balance / Digital Scale
 • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
 • รุ่น : MS205DU
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 110,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 82 กรัม และต่ำสุด 0.00001 กรัมหรือ 0.01 มิลลิกรัม และใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 220 กรัม และต่ำสุด 0.0001กรัมหรือ 0.1 มิลลิกรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ. พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จก.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-07 11:25:04

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 14:51:12