รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : BioSpectrometer
 • ยี่ห้อ : Eppendorf
 • รุ่น : AG22331Hamburg
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2557
 • มูลค่าเครื่องมือ : 332,770.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เพื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.เอส.เอ.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2560-02-08 11:04:31

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:14:22