รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำเม็ดพิวเลท

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำเม็ดพิวเลท
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Pellet Machine
 • ยี่ห้อ : CONVERSANT
 • รุ่น : -
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเวท
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 86,670.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ผลิตยาเม็ดหรืออาหารเสริมอัดเม็ด
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.คอนเวอร์เซนต์ เทคโนโลยี
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2560-02-08 11:37:07

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 11:35:45