รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบลมร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 86-10
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot air oven
 • ยี่ห้อ : Memmert
 • รุ่น : UNE550
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 110,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1.ภายในตู้ทำด้วยสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 400x400x330 มม. 2.มีขดลวดนำความร้อนฝังอยู่ในครีบที่ติดยึดกับผนังด้านใน 3.สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80 องศาเซลเซียส มีค่า Setting accuracy 0.1 องศาเซลเซียส 4.ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PID Microprocessor control แสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข 5.สามารถปรับตั้งการทำงานจากหน้าจอได้อย่างน้อยดังนี้ ปรับตั้งอุณหภูมิ,เวลาในการทำงาน,และช่องระบายอากาศและสามารถปรับตั้งค่าคาลิเบตได้ไม่น้อยกว่า 3 จุด 6.สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึงไม่น้อยกว่า 99 วันแสดงผลเวลาเป็นตัวเลข
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 16:51:40

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 15:49:11