รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 • รหัสเครื่องมือ : 85-11(5)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Balance
 • ยี่ห้อ : OHAUS
 • รุ่น : PA4107
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 30,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด : สำหรับใช้ชั่งสารเคมี ระบุทศนิยมได้ถึงตำแหน่งที่ 2 และรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 610 กรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท พี พี เคมิคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 16:55:34

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 15:54:40